5 Lire Dante Alighieri 2021

5 Lire Dante Alighieri 2021
5 Lire Dante Alighieri 2021
obrázok je iba ilustračný. Autor: Matej Gábriš
Vydaná:2021
Veľkosť:112x73mm
Zloženie:Vytlačené na papieri s vodoznakom TRIANGLES a vláknami fluoreskujúcimi pod ultrafialovým svetlom
Nominálna hodnota:5 Lire Fantasy
Predná strana:Dante Alighieri
Zadná strana:úryvok z básne Božská komédia
Vydané série a ks:Séria DA: 200ks, Séria MG: 200ks,Anuláty MG: 150ks
Názov
Čísla
Cena
5LIREDANTE21(DA)
5 Lire Dante Alighieri 2021
GAB-séria DA
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
19,90
posledné 3 ks
5LIREDANTE21(MG 00000)
5 Lire Dante Alighieri 2021
GAB-Anuláty MG
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
9,90
nie je na sklade
5LIREDANTE21(MG)
5 Lire Dante Alighieri 2021
GAB-séria MG
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
9,90
nie je na sklade