Ľudmila Podjavorinská

Ľudmila Podjavorinská EECB 2022-5 pečiatka
Vydaná:30.4.2022
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Motív:Ľudmila Podjavorinská
Miesto predaja:IC v trafike Fontána, Nové Mesto nad Váhom

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Ľudmila Podjavorinská, známa autorka, nebola iba „prvá slovenská poetka", ako ju literáti zaradili, písala i novely, poviedky a balady. Osobitným prínosom však zostáva jej tvorba pre deti, najmä veršované rozprávky a básničky o zvieratách, prežiarené humorom, láskou a radosťou. Literátka, rodným menom Riznerová, bola prvá v tom, že po prísnych didakticko-moralizátorských názoroch na literatúru pre deti prinášala radosť a dovtedy zakázanú hravosť a humor. 

Názov
Čísla
Cena
EECB 2022-5 (pečiatka POFIS)
Ľudmila Podjavorinská
SK-pečiatka POFIS
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
posledné 2 ks