Expresná dostavníková pošta Viedeň-Bratislava EEFP 2023-1 podpis A.Ferda

Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie (EEEP 2023-1) podpis

podpis A.Ferda

pečiatka POFIS PPP 74/23 + podpis A.Ferda

Vydaná:10.11.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor návrhu:Adrian Ferda
Miesto predaja:TiC a suvenírové predajne v SR; hlavný predaj 29.11.2023 v Múzejnom obchode SNM na Bratislavskom hrade

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

1.10.1823 išiel prvý expresný voz z Viedne do Bratislavy (jazda trvala cca 6 hodín) - začala sa ním významná reforma vo vozovej poštovej doprave v habsburskej monarchii. Týkala sa aj dopravy cestujúcich a poštových zásielok medzi Bratislavou a Viedňou. Realizáciou reformy bol poverený nový riaditeľ správy poštových vozov Maximilián Ottenfeld - výsledkom bolo zavedenie tzv. poštových rýchlovozov (nem. eilpostwagen).  Konštrukčne veľmi dobre zostrojené vozy disponovali eliptickými kočiarovými perami a boli ťahané väčšinou štyrmi alebo šiestimi koňmi. Takto vybavený voz vedel vyvinúť na tie časy mimoriadnu rýchlosť až 10÷12 km/hod. Úspech reformy spočíval v odstránení dlhých zastávok na staniciach, v neprerušovaných nočných jazdách, a aj v pravidelnej a pohodlnej  jazde dobre odpruženými vozmi.

Názov
Čísla
Cena
EEFP 2023-1 (podpis A.Ferda)
Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie
Eurosuvenír EE-podpis A.Ferda
Čísla:
4281
Cena s DPH /
 
7,90
posledný kus
EEFP 2023-1 (pečiatka Pofis a podpis A.Ferda)
Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie
Eurosuvenír EE-pečiatka Pofis PPP 74/23 a podpis A.Ferda
Čísla:
4079
Cena s DPH /
 
8,90
posledný kus