Jánošíkove dni, 60.výročie - pečiatka Terchovská muzika novinka

Jánošíkove dni, 60.výročie EEEC 2022-2
Vydaná:29.7.2022
Náklad:10.000 ks
Číslovanie:1÷10000 bežné vydanie
Autor grafickej predlohy:akad.mal. Stanislav Lajda
Miesto predaja:stánok (pod Dino parkom) Terchová

Terchovská muzika bratov Muchovcov: Štefan Mucha - husľová kontra, František Mucha -violová kontra, Alojz Mucha -predník,1. husle, Peter Mucha -predník,2. husle,Vincent Chovanec /Rudolf Patrnčiak -basička.

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Terchovská ľudová muzika je typická pre tento unikátny región. Ľudová hudba z Terchovej bola v roku 2013 zapísaná medzi nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO. Hudobníci, dediac z generácie na generáciu toto umenie používajú ako hudobné nástroje najčastejšie husle (v minulosti často domácej výroby, interpretmi často netradične pridržiavané o hruď - kontráš), basu, akordeón - heligónku, fujaru, píšťalky a pod.

Prílež.pošt.pečiatka:PPP č.85/23 - uvedenie poštovej známky Terchovská muzika z 5.12.2023, autor návrhu: Adrian Ferda
Názov
Čísla
Cena
EEEC 2022-2 (čísla do 500)+pečiatka
Jánošíkove dni, 60.výročie - pečiatka Terchovská muzika
EE-čísla do 500+pečiatka
Čísla:
438