Považský hrad

Vydaná:15.9. / 16.9.2022
Náklad:10.000 ks
Číslovanie:1÷10000 bežné vydanie
Miesto predaja:15.9. Hodové slávnosti Považská Teplá
16.9. TiK PX Centrum