JOSEPH II.

JOZEF II. NEBQ 2021-4 pečiatka

Obrázok je iba ilustračný , skutočné čísla si vyberáte v rolovacej lište!

Jozef II. bol od roku 1764 kráľom resp. od roku 1765 cisárom Svätej rímskej ríše nemeckého národa, od roku 1765 bol aj spoluvládcom Márie Terézie v Rakúskej monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal samostatným vládcom Rakúskej monarchie, teda rakúskym arcivojvodom, uhorským a českým kráľom.

Vydaná27.11.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001-5000 ANNIVERSARY
Míesto predaja:ONLINE
Pečiatka:Faksimile podpis Joseph
Názov
Čísla
Cena
NEBQ 2021-4 (pečiatka)
JOSEPH II.
AT-bežné čísla+pečiatka
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
posledné 3 ks