Začiatok razby československých mincí EECW 2021-2

Začiatok razby Československých mincí EECW 2021-2
Vydaná:18.9.2021
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 ANNIVERSARY 2020 (101÷600 folder so zlatou prítlačou)
Miesto predaja:Historická účelová budova Vsl. múzea Košice

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Mincovňa Kremnica je najstaršou nepretržite fungujúcou mincovňou na svete, založená bola 17.11.1328 uhorským kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou.  Prvé československé mince - dvadsaťhalierniky začala raziť 2. júna 1921. Od júna 1921 do konca roka vyrobili v Kremnici 40 mil. kusov 20-haliernikov a 3 mil. kusov 50-haliernikov. Po vydaní 5-haliernikov, 10-haliernikov a korún, bola sústava drobných mincí dobudovaná v celosti tak, že už začiatkom decembra 1924 mohlo Československo na svojom území zrušiť platnosť rakúsko-uhorských drobných mincí, ktoré v tej dobe ešte obiehali na našom území. 

Názov
Čísla
Cena
EECW 2021-2 (bežné čísla)
Začiatok razby československých mincí
EE-bežné čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
posledné 2 ks
EECW 2021-2 (zaujímavé čísla)
Začiatok razby československých mincí
EE-zaujímavé čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
skladom
EECW 2021-2 (ročníkové čísla)
Začiatok razby československých mincí
EE-ročníkové čísla
Čísla: