Obálka FDC hnedo-čevená - 100.výročie narodenia A.Dubčeka

Autorom grafiky a rytcom je Mgr. art. Jozef Česla, jeden z popredných slovenských oceľorytcov mladšej generácie, tiež grafik, ilustrátor, autor slovenských poštových známok a FDC, 0€ Suvenírov a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kežmarku, kde zároveň žije a umelecky tvorí. 

Autor grafiky a rytec: Mgr. art. Jozef Česla
Vydané:2021
Náklad:100 ks, s podpisom autora / pečiatka ateliéru autora na zadnej strane
Technika tlače:ručná oceľotlač z plochej platne
Rozmery:obálka C6 - strih chlopní "SBR"
Tématická slovenská poštová známka: č.754/21 z 26.11.2021 k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (autor akad. mal. Peter Augustovič), s príležitostnou poštovou pečiatkou č.72/21 z 26.11.2021 - UHROVEC (autor Adrian Ferda) a pečiatkou ateliéru autora grafiky Mgr.art. Jozefa Česlu
Názov
Cena
FDC hnedo-čevené 100.výročie A.Dubček
Obálka FDC hnedo-čevená - 100.výročie narodenia A.Dubčeka
SK-FDC hnedo-čevená grafika A.Dubček
Cena s DPH / ks
 
12,90
posledné 2 ks