Múzeum SNP7

Múzeum SNP7 EEAA 2023-7 pečiatka
Vydaná:8.5.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷100 neboli v predaji, 101÷350 foldre, 351÷5000 bežné čísla
Motív:MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING
Miesto predaja:Areál Pamätníka SNP

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie