MMM Košice - 100.ročník - pečiatka novinka

Košice - MMM EEFM 2023-1
Vydaná:29.9.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Miesto predaja:Regionálny informačný bod, Hlavná ul., Košice
Autor grafic. návrhu:Martin Pavlík

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Prílež.pošt.pečiatka:PPP č. 61/23 z 1.10.2023 - "100. medzinárodný maratón mieru", autor návrhu: František Záborský
Názov
Čísla
Cena
EEFM 2023-1 (bežné čísla)
MMM Košice - 100.ročník - pečiatka
Eurosouvenir EE-bežné čísla
Čísla:
1683
Cena s DPH / ks
 
14,90
posledný kus