Obálka FDC zelená - 100.výročie narodenia A.Dubčeka novinka

Autorom grafiky a rytcom je Mgr. art. Jozef Česla, jeden z popredných slovenských oceľorytcov mladšej generácie, tiež grafik, ilustrátor, autor slovenských poštových známok a FDC, 0€ Suvenírov a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kežmarku, kde zároveň žije a umelecky tvorí. 

Autor grafiky a rytec: Mgr. art. Jozef Česla
Vydané:2021
Náklad:100 ks, s podpisom autora / pečiatka ateliéru autora na zadnej strane
Technika tlače:ručná oceľotlač z plochej platne
Rozmery:obálka C6 - strih chlopní "SBR"
Tematická slovenská poštová známka: č. 754 z 26.11.2021 k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka
Názov
Cena
FDC zelené 100.výročie A.Dubček
Obálka FDC zelená - 100.výročie narodenia A.Dubčeka
SK-FDC zelená grafika A.Dubček
Cena s DPH / ks
 
12,90
posledné 3 ks