Mesto Sabinov novinka

Mesto Sabinov EEFX 2024-1 pečiatka
Vydaná:10.6.2024
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné čísla
Autor návrhu:ADVERKEY
Miesto predaja:Kultúrne a informačné centrum Na korze, Sabinov

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Tento nový suvenír zobrazuje najvýznamnejšie symboly Sabinova, vrátane Kostola Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, Sochy Oscara v Sabinove. S návrhom pomohla spoločnosť adverkey.sk. Bankovka je vytlačená s mimoriadnym dôrazom na detaily, aby verne zachytila krásu a duch mesta. Jej dizajn bol starostlivo vybraný, aby odrážal bohaté kultúrne dedičstvo a jedinečnú atmosféru Sabinova.

Názov
Čísla
Cena
EEFX 2024-1 (pečiatka)
Mesto Sabinov
Eurosuvenír EE- pečiatka
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
posledné 2 ks