Biely kostol EEGH 2024-1

Biely kostol EEGH 2024-1
Vydaná:15.5.2024
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Miesto predaja:OcÚ Biely Kostol

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

    Obec Biely Kostol je v rámci dejín úzko spätá s históriou mesta Trnava. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244, kedy kráľ Belo IV. pridelil trnavským hosťom zem Parna, čo je zhruba dnešné územie obce. Názov obce sa uvádza ako Alba Ecclesia v rokoch 1332-1337, neskôr sa nazývala possessio Feyrhegyház 1387 a Weissenkirche 1934. Matej Bel prvý etymologizoval názov obce: Bily Kostol - Slováci volajú dedinu Bily Kostel od belosti kostola, ktorou kedysi predtým žiaril. V roku 1635 rád jezuitov založil Trnavskú univerzitu a Biely Kostol si vybrali ako svoju oddychovú zónu. V období 1914 – 1948 zaznamenala obec Biely Kostol rozmach. Po vojne bol po pozemkovej reforme v roku 1948 majer pridelený k štátnym majetkom a neskôr ho dostalo miestne JRD, ktoré patrilo medzi prvé v okrese a dokonca na celom Slovensku. K dôležitej zmene v živote obce prišlo 1. januára 1974, keď bola administratívne pripojená k mestu Trnava až do roku 1993, kedy sa obec znovu osamostatnila. V priebehu týchto rokov sa z nej stala dynamicky sa rozvíjajúca obec.

Názov
Čísla
Cena
EEGH 2024-1 (bežné čísla)
Biely kostol
Eurosuvenír EE-bežné čísla
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
4,90
posledné 3 ks
EEGH 2024-1 (zaujímavé čísla)
Biely kostol
Eurosuvenír EE-zaujímavé čísla
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
5,90
skladom
EEGH 2024-1 (čísla do 1000)
Biely kostol
Eurosuvenír EE-čísla do 1000
Čísla: