GMB - Pálffyho palác, BIATEC

GMB-Pálffyho palác, BIATECEEFC 2022-1reliéfna pečiatka

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberáte v rolovacej lište!

Na fotografii: Poklad keltských mincí z Bratislavského hradu nájdený v rámci archeologického prieskumu v r. 2009

Na území Bratislavy sa našlo od 18. storočia 7 pokladov zlatých a strieborných mincí, statérov, drachiem, didrachiem, tetradrachiem, obolov a veľké množstvo ojedinelých nálezov mincí. Výskum na Panskej ul. 19 priniesol významný objav - nálezy ako dôkazy, potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne práve v týchto miestach. 

Vydaná:26.11.2022
Náklad:5.000 ks ( z toho LEN 5 ks reliéf)
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autorka predlohy - foto:Lea Lovíšková
Miesto predaja:GMB - Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Názov
Čísla
Cena
EEFC 2022-1 (reliéfna pečiatka)
GMB - Pálffyho palác, BIATEC
EE-bežné čísla (reliéfna pečiatka)
Čísla:
Cena s DPH /
 
8,90
posledné 4 ks