GMB - Pálffyho palác, BIATEC

GMB-Pálffyho palác, BIATECEEFC 2022-1reliéfna pečiatka
Vydaná:26.11.2022
Náklad:5.000 ks ( z toho LEN 5 ks reliéf)
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autorka predlohy - foto:Lea Lovíšková
Miesto predaja:GMB - Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

Na fotografii: Poklad keltských mincí z Bratislavského hradu nájdený v rámci archeologického prieskumu v r. 2009

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Na území Bratislavy sa našlo od 18. storočia 7 pokladov zlatých a strieborných mincí, statérov, drachiem, didrachiem, tetradrachiem, obolov a veľké množstvo ojedinelých nálezov mincí. Výskum na Panskej ul. 19 priniesol významný objav - nálezy ako dôkazy, potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne práve v týchto miestach. 

Názov
Čísla
Cena
EEFC 2022-1 (reliéfna pečiatka)
GMB - Pálffyho palác, BIATEC
EE-bežné čísla (reliéfna pečiatka)
Čísla: