Kežmarský hrad

Kežmarský hrad ......... EEAH 2023-3
Vydaná:30.4.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor predlohy - akvarel:Viktor Miskovszky
Miesto predaja:Kežmarský hrad

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Kežmarský hrad je ojedinelým príkladom opevneného zemepanského sídla, postaveného v slobodnom kráľovskom meste. Stavbu hradu, ako šľachtického sídla na okraji mesta, inicioval hornouhorský kapitán Štefan zo Zápole v roku 1462. Ďalšie významné stavebné zmeny renesančnou a ranobarokovou prestavbou sa spájajú so Štefanom I. a Štefanom II. z rodu Thököly, realizáciou ktorých sa Kežmarský hrad stáva prepychovým sídlom. Ale po získaní hradu Mestom v roku 1702 nastáva jeho potupný úpadok, spôsobený mnohými cielenými deštrukciami a požiarmi. Po generálnej oprave, uskutočnenej v rokoch 1962÷1985, slúži pre potreby Múzea v Kežmarku. Dnes je jednou z najkrajších častí Kežmarského hradu ranobaroková kaplnka, ktorú mnohokrát zachytili umelci na svojich dielach - jedným z nich bol aj pamiatkár Viktor Miskovszky. Na akvarelovej maľbe v roku 1866 zachytil zmenenú podobu Kežmarského hradu zo severovýchodnej strany rok po ničivom požiari - zobrazuje vtedajší stav koniarní, severovýchodnej veže aj kaplnky.

Názov
Čísla
Cena
EEAH 2023-3 (bežné čísla-pečiatka)
Kežmarský hrad
EE-bežné čísla-pečiatka
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
6,90
posledné 2 ks