II.Rákóczi Ferenc

II.Rákóczi Ferenc HUAF 2022-1

Obrázok je iba ilustračný.

František Rákóczi II. bol maďarský šľachtic, vodca povstania za nezávislosť, popredný knieža Sedmohradska a uhorských rodov. Bol jednou z najvýznamnejších osobností maďarských dejín, ktorá sa usilovala o znovuzískanie nezávislosti Uhorska od habsburského útlaku. Jeho motto: Cum Deo pro patria et libertate! (S Bohom za vlasť a slobodu)

Vydaná:14.5.2022
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Motív:František Rákóczi II.
Názov
Čísla
Cena
HUAF 2022-1 (bežné čísla)
II.Rákóczi Ferenc
HU- bežné čísla (vydaná 14.5.2022)
Čísla:
Cena s DPH /
 
4,90
skladom