Viktor Kubal 100.výročie narodenia

Viktor Kubal 100.výročie narodenia EEBS 2023-7
Vydaná:21.3.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor grafickej