Hrad Fiľakovo

Hrad Fiľakovo EEDQ 2021-1 pečiatka

Obrázok je iba ilustračný.

Vydaná14.8.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary
Míesto predaja:nádvorie Novohradského turisticko-informačného centra Fiľakovo
Názov
Čísla
Cena
EEDQ 2021-1 (pečiatka)
Hrad Fiľakovo
SK-pečiatka
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
posledné 3 ks