Goral Pieninský výpredaj

Goral Pieninský EECJ 2021-2 pečiatka Penzión Pltník

Obrázok je iba ilustračný.

Združenie Pltníctvo Dunajec Vám ponúka jedinečnú atrakciu v Európe - splav Dunajca na drevených pltiach v nádhemej prírodnej scenérii Pieninského národného parku. Trasa v dĺžke 9 km vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica. Splav trvá 70-90 minút.
    Na spestrenie programu je možné na základe objednávky zabezpečiť: goralskú muziku, posedenie pri ohni spojené s opekaním barana alebo varením guláša. Na snímke je Pavol Hovana (Pltníkom na Dunajci je už 39 rokov).

Vydaná5.6.2021
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1-4000 bežné vydanie, 4001-5000 Anniversary
Míesto predaja:Hlavná pltnica - Penzión Pltník, Červený Kláštor
Názov