20.výročie vstupu SR do EÚ - pečiatka 20.výr.vstupu SR do NATO novinka

20.Výročie vstupu SR do EÚ EEAM 2024-8 BZD hrad
Vydaná:7.6.2024
Náklad:3.000 ks
Číslovanie:1÷3000 bežné čísla
Autor suveníru:Adrian Ferda
Pečiatka POFIS:PPP 16/24 z 28.3.2024
Autor pečiatky:Adrian Ferda
Miesto predaja:BZD 2024 INCHEBA

Motív: mladá žena ako symbol mladej 30 ročnej krajiny. V ľavej ruke drží slovenskú vlajku - čo symbolizuje národnú identitu blízku srdcu, a v pravej racionálnej časti kľúč od EU.

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

V apríli 1999 bolo Slovensko zaradené medzi kandidátske krajiny, v júni vláda schválila Národný program prípravy na členstvo. V marci 2001 väčšina koaličných aj opozičných poslancov v Národnej rade SR zahlasovala za Bezpečnostnú stratégiu SR, ktorá už počítala so vstupom do Aliancie a pozvánku na prístupové rokovania Slovensko dostalo na Pražskom summite v novembri 2002. V decembri 2002 sa začali prístupové rokovania. V prvom kole muselo Slovensko potvrdiť politickú pripravenosť prevziať politické a obranno-vojenské záväzky. Druhé kolo bolo zamerané na otázky zdrojov a bezpečnosti informácií. Ratifikácia v členských krajinách sa začala v Bruseli 26. marca 2003 podpisom siedmich prístupových protokolov. O deň neskôr vláda SR na mimoriadnej schôdzi jednomyseľne schválila pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V apríli 2003 schválila pristúpenie Slovenska k Severoatlantickej aliancii aj Národná rada a prezident Rudolf Schuster podpísal prístupovú listinu k Severoatlantickej zmluve. Slovensko, spolu s ďalšími krajinami, 29. marca 2004 odovzdalo prístupové protokoly depozitárovi vlády USA a formálne tak nadobudlo členstvo v Aliancii. Slovenskú vlajku v bruselskej centrále NATO vztýčili počas slávnostného ceremoniálu 2. apríla 2004.

Názov
Čísla
Cena
EEAM 2024-8 (peč. Pofis 28.3.) 20.výr.vstupu SR do NATO
20.výročie vstupu SR do EÚ - pečiatka 20.výr.vstupu SR do NATO
Eurosuvenír EE- peč.Pofis 28.3.-20.výr.vstupu SR do NATO
Čísla:
Cena s DPH /
 
8,90
posledné 3 ks