Bratislavské korunovácie EEEX 2022-1

Bratislavské korunovácie EEEX 2022-1
Vydaná:26.9.2022
Náklad:5.000ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor grafickej predlohy:Mgr.art. Jozef Česla
Miesto predaja:Bratislavský hrad - múzejný obchod

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Rudolf II. Habsburský, cisár Svätej rímskej ríše, kráľ rímsky, český, uhorský a chorvátsky, markgróf moravský, arcivojvoda rakúsky. Narodil sa 18.7.1552 vo Viedni ako syn cisára Maximiliána II. Habsburského a Márie Španielskej. Kým televízny divák si jeho osobnosť spojí s nezabudnuteľnou postavou kráľa vo filme Cisárov Pekár a Pekárov Cisár v podaní Jana Wericha, história si ho pamätá ako panovníka so zmyslom pre vedomosti, pokrok a umenie. Časť detstva strávil na španielskom kráľovskom dvore u brata svojej matky, kráľa Filipa II. Práve tu nadobudol vzťah k prírodným vedám, k alchýmii, nehovoriac o pokrokovom všeobecnom vzdelaní. Ako pomerne mladý prebral po svojom otcovi uhorskú korunu. Jeho korunovácia sa konala 25.9.1572 v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Názov
Čísla
Cena
EEEX 2022-1 (zaujímavé čísla)
Bratislavské korunovácie
EE-zaujímavé čísla
Čísla: