Holíč

Holíč EEDN 2021-1 pečiatka POFIS

Obrázok je iba ilustračný.

Holíč je mesto ležiace v okrese Skalica v Trnavskom kraji.

Vydaná31.7.2021
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary
Míesto predaja:TIC Holíč
Názov
Čísla
Cena
EEDN 2021-1 (pečiatka POFIS)
Holíč
SK-pečiatka POFIS
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
posledné 2 ks