Vysoké Tatry - podpis R. Faille

Bilíkova chata EEDD 2021-3 podpis R.FAILLE
Vydaná:15.7.2021
Náklad:10.000 ks
Číslovanie:1÷8000 bežné vydanie, 8001÷10000 s prítlačou ANNIVERSARY 2020
Miesto predaja: