SOKOLIARSTVO EEGC 2024-1 Slovenský klub sokoliarov

Sokoliarstvo EEGC 2024-1
Vydaná:18.6.2024
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné čísla
Miesto predaja:Bojnice - prírodný amfiteáter, Sokoliari AQUILA

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Sokoliarstvo je viac ako 4.000 rokov staré umenie lovu dravými vtákmi. Slovenské sokoliarstvo je zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva SR a v Zozname žijúceho dedičstva ľudstva UNESCO. Sokoliarov na Slovensku zastrešuje Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Na Slovensku sa sokoliarstvo vyučuje na vybraných základných, stredných a vysokých školách, je pevnou súčasťou environmentálnych vzdelávacích programov, lesnej a poľovníckej pedagogiky. Cieľom sokoliarov je chrániť dravé vtáky a sovy, dodržiavať a zachovávať pravidlá lovu dravými vtákmi v súlade s platnými právnymi predpismi, dbať na dodržiavanie predpisov pri ich chove, napomáhať pri biologickej ochrane letísk, kultúrnych pamiatok a poľnohospodárskych plodín, vzdelávať verejnosť v oblasti ochrany vtákov, uchovávať a rozvíjať toto žijúce kultúrne dedičstvo formou prezentácie sokoliarstva na hradoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach. 

Názov
Čísla
Cena
EEGC 2024-1 (zaujímavé čísla)
SOKOLIARSTVO - Slovenský klub sokoliarov
Eurosuvenír EE- zaujímavé čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
skladom
EEGC 2024-1 (čísla do 500)
SOKOLIARSTVO - Slovenský klub sokoliarov
Eurosuvenír EE- čísla do 500
Čísla:
Cena s DPH /
 
7,90
skladom
EEGC 2024-1 (ročníky a SUPER čísla)
SOKOLIARSTVO - Slovenský klub sokoliarov
Eurosuvenír EE- ročníky a SUPER čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
8,90
posledné 2 ks
EEGC 2024-1 (čísla do 200)
SOKOLIARSTVO - Slovenský klub sokoliarov
Eurosuvenír EE- čísla do 200
Čísla:
133