Janko Matúška EECB 2021-3

Janko Matúška EECB 2021-3

Náklad: 4000ks + 1000ks ANNIVERSARY

Pred dvesto rokmi – 10. januára 1821 – sa narodil Janko Matúška, štúrovský básnik, prozaik, dramatik, publicista a autor textu slovenskej štátnej hymny Nad Tatrou sa blýska. Narodil sa v roľníckej rodine a vzdelanie získaval v Dolnom Kubíne, Gemeri a v Bratislave, kde študoval na lýceu a stal sa tiež členom Ústavu reči a literatúry československej. Zo školy odišiel v roku 1844 na protest proti prepusteniu Ľudovíta Štúra, a odišiel pracovať ako vychovávateľ do Oravského Podzámku. Tu v roku 1848 organizoval slovenské národnooslobodzovacie hnutie. Po skončení povstania pracoval ešte krátko ako vychovávateľ v Oravskom Podzámku, v roku 1851 začal pracovať v štátnej službe a od roku 1870 bol správcom kancelárie súdu v Dolnom Kubíne.
Prvé básne a veršované povesti začal písať už počas štúdií na bratislavskom lýceu. Písal najmä vlastenecké básne, príležitostné básne a veršované povesti, v ktorých sa často inšpiroval ľudovou slovesnosťou. 

obrázok je iba ilustračný.
Vydaná:11.3.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné, 4001÷5000 Anniversary
Míesto predaja:Online
Názov
Čísla
Cena
EECB 2021-3 (bežné čísla)
Janko Matúška
SK-bežné čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
skladom
EECB 2021-3 (zaujímavé čísla)
Janko Matúška
SK-zaujímavé čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
7,90
skladom
EECB 2021-3 (čísla do 1000)
Janko Matúška
SK-čísla do 1000
Čísla:
703
Cena s DPH /
 
9,90
skladom
EECB 2021-3 (ANNIVERSARY)
Janko Matúška
SK-ANNIVERSARY
Čísla:
Cena s DPH /
 
29,90
skladom