Slovenská republika 1993÷2008

2879883
 
posledný kus
4,00
19123765
 
posledný kus
4,00

20 Sk 2006 séria V (stav 2)

Bankovka-Séria V (stav 2)

11766467
 
posledný kus
5,00
71586821
 
posledný kus
3,00
64967416
 
posledný kus
4,00
34669301
 
posledný kus
4,00
60461608
 
posledný kus
4,00
47858928
 
posledný kus
60,00