Manínska Tiesňava EEFA 2022-1

Manínska Tiesňava EEFA 2022-1
Vydaná:15.9. / 16.9. 2022
Náklad:10.000 ks
Číslovanie:1÷10000 bežné vydanie
Miesto predaja:15.9. Hodové slávnosti Považská Teplá ; 16.9. TiK - PX Centrum, Považská Bystrica
<