Most SNP UFO Bratislava

Most SNP EEAB 2022-6 UFO Bratislava
Vydaná:26.8.2022
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Miesto predaja:most SNP - UFO Bratislava

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Most SNP je jednopylónový, oceľový, cestný, zavesený most vejárového dizajnu cez Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je to bratislavský most s najväčším hlavným rozpätím a tým vo všeobecnosti klasifikovaný ako najväčší v Bratislave.

Názov
Čísla
Cena
EEAB 2022-6 (bežné čísla)
Most SNP UFO Bratislava
EE-bežné čísla
Čísla:
Cena s DPH /
 
7,90
posledné 2 ks