Most SNP EEAB 2022-6 UFO Bratislava

Most SNP EEAB 2022-6 UFO Bratislava
Vydaná:26.8.2022
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Miesto predaja:most SNP - UFO Bratislava

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.