Obálka FDC modrá - 100.výročie narodenia V.Kubala

Autorom grafiky a rytcom je Mgr. art. Jozef Česla, jeden z popredných slovenských oceľorytcov mladšej generácie, tiež grafik, ilustrátor, autor slovenských poštových známok a FDC, 0€ Suvenírov a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kežmarku, kde zároveň žije a umelecky tvorí. 

Autor grafiky a rytec: Mgr. art. Jozef Česla
Vydané:05-2023
Náklad:100 ks, s podpisom autora / pečiatkou ateliéru autora na zadnej strane
Technika tlače:ručná oceľotlač z plochej platne
Rozmery:obálka C6 - strih chlopní "SBR"
Tematická slovenská poštová známka: č. 791 z 20.3.2023 k 100. výročiu narodenia Viktora Kubala (autor akad.mal.Karol Felix), aj s príležitostnou poštovou pečiatkou č. 17/23 (autor Adrian Ferda) a pečiatkou ateliéru autora Mgr.art. Jozefa Česlu
Názov
Cena
FDC zelené 100.výročie V.Kubal
Obálka FDC modrá - 100.výročie narodenia V.Kubala
SK-FDC zelená grafika V.Kubal
Cena s DPH / ks
 
12,90
posledné 3 ks