Maximilián Hell

Maximilián Hell EECY 2020-1 pečiatka Hell

Maximilián Hell  vynálezca, fyzik, matematik, pedagóg, popredný astronóm a vedec 18. storočia pochádzajúci zo Slovenska bol dlhoročným riaditeľom cisárskeho observatória. Maximilián Hell sa narodil 15. mája 1720 v Štiavnických Baniach. V roku 1738 vstúpil do jezuitského rádu v Trenčíne. Študoval vo Viedni, venoval sa matematike a astronómii. V roku 1750 ho vysvätili za kňaza. Pedagogicky pôsobil v Levoči, Banskej Bystrici a v Trnave. Počas pôsobenia v Trnave vypracoval plán hvezdárne pre univerzitu. Zaslúžil sa aj o vybudovanie hvezdárne v Kluži (v Rumunsku), ktorej chýr sa dostal až do Viedne.

Náklad : Nový dizajn 10000 ks (z toho 2000 ks ANNIVERSARY)
Číslovanie:  1-10000  (8001-10000 ANNIVERSARY)
Začiatok predaja: 19.11.2020
Miesto predaja / point of sale: online

Názov
Čísla
Cena
EECY 2020-1 (pečiatka Hell)
Maximilián Hell
EE-pečiatka Hell
Čísla:
4838
Cena s DPH /
 
6,90
posledný kus