Tokajské vinobranie EEDZ 2021-1

Tokajské vinobranie EEDZ 2021-1
Vydaná:25.9.2021
Náklad:5.000 ks (do predaja iba 1777 ks)
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 ANNIVERSARY 2020
Míesto predaja:obec Čerhov

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, na Slovensku severne ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog.

Názov
Čísla
Cena
EEDZ 2021-1 (čísla do 500)
Tokajské vinobranie
EE-čísla do 500
Čísla:
Cena s DPH /
 
9,90