Janko Matúška výpredaj

Janko Matúška EECB 2021-3 pečiatka pofis

Náklad: 4000ks 1000ks ANNIVERSARY

Pred dvesto rokmi – 10. januára 1821 – sa narodil Janko Matúška, štúrovský básnik, prozaik, dramatik, publicista a autor textu slovenskej štátnej hymny Nad Tatrou sa blýska. Narodil sa v roľníckej rodine a vzdelanie získaval v Dolnom Kubíne, Gemeri a v Bratislave, kde študoval na lýceu a stal sa tiež členom Ústavu reči a literatúry československej. 

obrázok je iba ilustračný.
Vydaná:11.3.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1-4000 bežné, 4001-5000 Anniversary
Míesto predaja:Online
Názov
Čísla
Cena
EECB 2021-3 (pečiatka pofis)
Janko Matúška
SK-bežné čísla (pečiatka pofis)
Čísla:
Cena s DPH /
7,90 €
5,90
skladom