Vodný hrad Šimonovany, Partizánske novinka

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberáte v rolovacej lište!

Kaštieľ Vodný hrad je jedným z najstarších zachovaných goticko-renesančných sídiel (pôvod cca 14. - 15. storočie). Nachádza sa v najstaršej časti mesta Partizánske - v Šimonovanoch.
Autor grafického námetu je autorom - oceľorytcom aj identickej slov.známky č.0720/2020, je najplodnejším slovenským oceľorytcom (viac ako 150 rytín) slovenských poštových známok, za ktoré získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, viackrát bol ocenený aj ako autor najkrajšej známky, príp. známkového hárčeka alebo FDC na Slovensku, aj na svete!

Vydaná:16.12.2020
Náklad:5.000 ks
Číslovania:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary
Miesto predaja:on-line
Autor návrhu:František Horniak
Názov
Čísla
Cena
EEAV 2020-2 (podpis F.Horniak)
Vodný hrad Šimonovany, Partizánske
EE-podpis autora F.Horniak
Čísla:
Cena s DPH /
29,90 €
19,90
posledné 3 ks