Vodný hrad Šimonovany, Partizánske

Vydaná:16.12.2020
Náklad:5.000 ks
Číslovania:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary
Miesto predaja:on-line
Autor návrhu:František Horniak

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Kaštieľ Vodný hrad je jedným z najstarších zachovaných goticko-renesančných sídiel (pôvod cca 14. - 15. storočie). Nachádza sa v najstaršej časti mesta Partizánske - v Šimonovanoch.
Autor grafického námetu je autorom - oceľorytcom aj identickej slov.známky č.0720/2020, je najplodnejším slovenským oceľorytcom (viac ako 150 rytín) slovenských poštových známok, za ktoré získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, viackrát bol ocenený aj ako autor najkrajšej známky, príp. známkového hárčeka alebo FDC na Slovensku, aj na svete!

Názov
Čísla
Cena
<