Baťovany - Partizánske

Baťovany EEAV 2018-1
Vydaná:7.9.2018
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Miesto predaja:MiC MÚ Partizánske

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

 Baťovany mali na rozdiel od iných slovenských obcí a miest relatívne krátku históriu. Svoj príbeh začali písať 8.8.1938, keď sa začali výkopové práce na novej továrni na výrobu bicyklov a obuvníckych strojov. Fabriku budovali na pozemkoch obce Šimonovany, ktoré v roku 1938 odkúpili Moravské a slovenské strojírny, patriace pod obuvnícky koncern Tomáša Baťu. Ich väčšinovým vlastníkom bol jeho nevlastný brat Jan Antonín Baťa. Súčasne s fabrikou sa v Šimonovanoch začali stavať podľa architekta zlínskej stavebnej kancelárie firmy Baťa Vladimíra Karfíka aj domy pre zamestnancov. Osadu nazvali Baťovanmi. Po vzniku Slovenského štátu zmenil Jan Baťa špecializáciu továrne. Namiesto plánovanej strojárskej výroby sa v Šimonovanoch-Baťovanoch začali šiť topánky. Zo začiatku malá obytná osada pre zamestnancov fabriky sa postupne zmenila na modernú obytnú štvrť. V roku 1943 žilo v Baťovanoch už 2067 obyvateľov.

Názov
Cena
EEAV 2018-1 (čísla do 500)
Baťovany - Partizánske
EE-čísla do 500
Cena s DPH / ks
 
74,90
nie je na sklade