Vlkolínec

Vlkolínec EEDK 2021-1 pečiatka modrá

obrázok je iba ilustračný. 

Vlkolínec je podhorská osada, miestna časť okresného mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov

Vydaná:29.5.2021
Náklad:10000 ks
Číslovanie:1-8000 bežné, 8001-10000 Anniversary
Míesto predaja:Vlkolínec
Názov
Čísla
Cena
EEDK 2021-1 (pečiatka modrá)
Vlkolínec
SK-pečiatka RĽA
Čísla: