Žilina - DOTLAČ 2022

Žilina EEEG 2021-1 DOTLAČ 2022
Vydaná:7.4.2022
Náklad:5.000 ks DOTLAČ 2022
Číslovanie:5001÷10000 bežné vydanie
Míesto predaja:on-line

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.