Zvolen

Zvolen EEFE 2023-1
Zvolen EEFE 2023-1
Vydaná:26.5.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor motívu:Michal Ďurica

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Zvolen je jedným z najstarších miest na Slovensku a patril k prvým mestským sídlam v Uhorsku. V písomných prameňoch začína vystupovať už na začiatku XIII. storočia. V roku 2023 si pripomenieme 780. výročie obnovenia mestských výsad. Výsady, ktorými mesto získalo autonómiu, obnovil a potvrdil 28. decembra 1243 uhorský kráľ Belo IV. Rok 1243 preto predstavuje významný medzník v histórii mesta. Vzácnu minulosť mesta a najmä časté kráľovské pobyty v stredoveku dnes pripomína jedna z jeho najvýznamnejších historických dominant – Zvolenský zámok. Národná kultúrna pamiatka Zvolenský zámok, vznešene osadená na miernom návrší nad námestím, patrí medzi najväčšie skvosty stredovekej architektúry na Slovensku.

Názov
Čísla
Cena
EEFE 2023-1 (bežné čísla) pečiatka
Zvolen
EE-bežné čísla- pečiatka
Čísla: