Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie

Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie (EEEP 2023-1) pečiatka+podpis A .Ferda
Vydaná:10.11.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor návrhu:Adrian Ferda
Miesto predaja:TiC a suvenírové predajne v SR; hlavný predaj 29.11.2023 v Múzejnom obchode SNM na Bratislavskom hrade

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Prílež.pošt.pečiatka:PPP č.74/23 - "200. výročie dostavníkovej pošty Bratislava - Viedeň" z 13.11.2023, autor návrhu: Adrian Ferda
Názov
Čísla
Cena
EEFP 2023-1 (pečiatka)
Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie
Eurosuvenír EE-pečiatka
Čísla: