Manínska tiesňava novinka

Obrázok je ilustračný.

Manínska tiesňava je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Strážovské vrchy. Nachádza sa neďaleko Považskej Teplej, ktorá je dnes súčasťou mesta Považská Bystrica. Bola vyhlásená v roku 1967 s rozlohou 117,63 ha a ochranným pásmom 70,49 ha v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy.

Vydaná:15.9. / 16.9. 2022
Náklad:10.000 ks
Číslovanie:1 ÷ 10000 bežné vydanie
Miesto predaja:15.9. Hodové slávnosti Považská Teplá ; 16.9. Považská Bystrica, Centrum 16 - Turistická informačná kancelária PX Centrum
Názov
Čísla
Cena
EEFA 2022-1 (bežné čísla+pečiatka)
Manínska tiesňava
EE - bežné čísla + pečiatka
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
skladom