175 r. železníc na Slovensku - známka a pečiatka novinka

175 rokov železníc v SR EEDF 2023-2
Vydaná:30.10.2023
Náklad:10.000 ks, z toho v predaji reálne a maxim. 5.700 ks
Číslovanie:1÷10000 bežné vydanie
Miesto predaja:Zákaznícke a informač. centrá ŽSR / ŽSSK v SR

Autor návrhu: slovenský umelec Luka Brase (vl.menom Lukáš Brašeň) sa vo svojej tvorbe venuje maľbe, kresbe, koláži, grafike, fotografii a knižnej ilustrácii. Narodil sa v roku 1983, vyrastal v Dolnom Kubíne. Po štúdiách na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri Igora Bencu.

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Poštová známka:SK známka č.798/23 z 18.8.2023 - "175. výročie železníc na Slovensku" - autor výtvar. návrhu a rytec známky: Mgr. art. Jozef Česla
Prílež.pošt.pečiatka:PPP č.57/23 z 9.9.2023 - "Uvedenie poštovej známky 175. výročie železníc na Slovensku", autor návrhu: Adrian Ferda
Názov
Čísla
Cena
EEDF 2023-2 (bežné čísla)
175 r. železníc na Slovensku - známka a pečiatka
Eurosuvenír EE-bežné čísla
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
8,90
skladom