Banská Štiavnica

Banská Štiavnica EECT 2020-1 známka+peč.
obrázok je iba ilustračný.
Vydaná:16.7.2020
Náklad:20000 ks
Číslovanie:1-16000 bežné, 16001-20000 Anniversary
Míesto predaja:BANKA LÁSKY v Dome Maríny
Názov
Čísla
Cena
EECT 2020-1 (známka+peč.)
Banská Štiavnica
SK-známka+peč. (aktualizácia 17.11.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
7,90
skladom