Hrad Fiľakovo EEDQ 2021-1

Hrad Fiľakovo EEDQ 2021-1
Vydaná:14.8.2021
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 ANNIVERSARY 2020
Miesto predaja:Novohradské TiC Fiľakovo

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Fiľakovský hrad alebo hrad Fiľakovo je zo stredoveku, vypína sa nad Fiľakovom. Pôvodný hrad tvorila v 12. storočí štvorboká veža, obvodový múr s palácom na juhozápadnej strane a pravdepodobne val s palisádami. Počas prestavby v roku 1551 bol hrad rozšírený o stredný hrad s dvojicou mohutných pentagonálnych bášt (západná nesie dodnes meno Bebekova). Z mestského opevnenia sa zachovala jediná bašta. Dolný hrad bol pohltený mestom, zachovala sa len časť nádvoria. Hrad vyhorel v roku 1682 počas obliehania a odvtedy je v ruinách.

Názov
Čísla
Cena
EEDQ 2021-1 (čísla do 1000)
Hrad Fiľakovo
EE-čísla do 1000
Čísla:
796
Cena s DPH /
 
7,90