RUSSIA - 1st Russian Tzar Ivan IV Russia

RUSSIA - 1st Russian Tzar Ivan IV Russia QEAM 2021-1 KOLOR

Náklad : 4000ks bežné čísla 1000ks ANNIVERSARY

Ivan IV. Hrozný, celým menom Ivan Vasilievič z rodu Rurikovcov, známy aj ako Ivan Hrozný, bol od roku 1533 veľkokniežaťom Moskovského kniežatstva a roku 1547 ako prvý Rus si osvojil titul cár. Za jeho vlády došlo k rozvoju ruského absolutizmu.

Názov
Číslo
Cena
QEAM 2021-1 (zaujímavé čísla KOLOR)
RUSSIA - 1st Russian Tzar Ivan IV Russia
RUS-zaujímavé čísla KOLOR
Číslo:
Cena s DPH / ks
 
9,90
posledné 3 ks