20.výročie vstupu SR do EÚ - pečiatka 20.výr.vstupu SR do EÚ novinka

20.Výročie vstupu SR do EÚ EEAM 2024-8 BZD hrad
Vydaná:7.6.2024
Náklad:3.000 ks
Číslovanie:1÷3000 bežné čísla
Autor suveníru:Adrian Ferda
Pečiatka POFIS:PPP 23/24 z 30.4.2024
Autor pečiatky:Adrian Ferda
Miesto predaja:BZD 2024 INCHEBA

Motív: mladá žena ako symbol mladej 30 ročnej krajiny. V ľavej ruke drží slovenskú vlajku - čo symbolizuje národnú identitu blízku srdcu, a v pravej racionálnej časti kľúč od EU.

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Prvého mája 2004 Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi krajinami vstúpila do Európskej únie. Tento eurosuvenír má pripomenúť práve tento významný deň, ktorý sa zlatým písmom zapísal do dejín Slovenskej republiky. Vstupom do Európskej únie sme zavŕšili dlhodobé snahy o pripojenie sa k tomuto prospešnému spoločenstvu, ktoré prináša každému obyvateľovi Slovenska veľké množstvo výhod. Prehĺbila sa spolupráca medzi krajinami, pribudla možnosť slobodného cestovania v rámci EÚ, vznikla inštitúcia Erazmu, ktorá umožňuje študentom získavať skúsenosti v zahraničí, prijatím Eura vznikla silnejšia mena zastupujúca viacero členov EÚ a mnoho ďalšieho.
Eurosuvenír sa nestáva len pamiatkou na 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do EÚ ale je aj symbolom rozvoja a prosperity našej krajiny z pod Tatier, ktorá sa vďaka tomu posilnila, pričom jej občania získali nové príležitosti a perspektívy pre lepšiu budúcnosť.

Názov
Čísla
Cena
EEAM 2024-8 (peč. Pofis 30.4.) 20.výr.vstupu SR do EÚ
20.výročie vstupu SR do EÚ - pečiatka 20.výr.vstupu SR do EÚ
Eurosuvenír EE- peč.Pofis 30.4.-20.výr.vstupu SR do EÚ
Čísla:
Cena s DPH /
 
8,90
posledné 4 ks