Trnovec nad Váhom EEEF 2021-1

Trnovec nad Váhom EEEF 2021-1

Obrázok je iba ilustračný.

Obec Trnovec nad Váhom sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na ľavobrežnom vale rieky Váh. Je začlenená do Nitrianskeho kraja a do okresu Šaľa. Nadmorská výška v intraviláne je 115 m n. m., vo východnej časti chotára 114 ÷ 118 m n. m. Územie s rozlohou 3254 ha má nížinný charakter s vysokým podielom ornej pôdy a s minimálnou lesnatosťou.

Na suveníre sú zobrazené 3 najvýznamnejšie pamätihodnosti obce: barokovo-klasicistická zvonica z pol.18.stor.; RK farský kostol Premenenia pána z r.1725, vybudovaný v baroku, po prestavbe v r.1911 pseudoklasicistický a administratívna budova z 2.pol.19.stor., kde pôvode sídlilo Družstvo proti záplavám, neskôr RK farský úrad. V obci je aj pamätná tabuľa venovaná pamiatke brigád. generála Jána Goliana z r.2019.

Vydaná17.12.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary
Míesto predaja:Trnovec nad Váhom
Názov
Čísla
Cena
EEEF 2021-1 (bežné čísla)
Trnovec nad Váhom
SK-bežné čísla (v predaji od 17.12.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
skladom
EEEF 2021-1 (ANNIVERSARY)
Trnovec nad Váhom
SK-ANNIVERSARY (v predaji od 17.12.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
15,90
skladom