Trnovec nad Váhom EEEF 2021-1

Trnovec nad Váhom EEEF 2021-1
Vydaná:17.12.2021
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 ANNIVERSARY 2020
Miesto predaja:MÚ Trnovec nad Váhom

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Obec Trnovec nad Váhom sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, na ľavobrežnom vale rieky Váh. Je začlenená do Nitrianskeho kraja a do okresu Šaľa. Na suveníre sú zobrazené 3 najvýznamnejšie pamätihodnosti obce: barokovo-klasicistická zvonica z pol.18.stor.; RK farský kostol Premenenia pána z r.1725, vybudovaný v baroku, po prestavbe v r.1911 pseudoklasicistický a administratívna budova z 2.pol.19.stor., kde pôvode sídlilo Družstvo proti záplavám, neskôr RK farský úrad. V obci je aj pamätná tabuľa venovaná pamiatke brigád. generála Jána Goliana z r.2019.

Názov
Čísla
Cena
EEEF 2021-1 (bežné čísla)
Trnovec nad Váhom
EE-bežné čísla
Čísla: