Banská Bystrica

Banská Bystrica EEAG 2022-2 pečiatka

Obrázok je iba ilustračný.

Historická budova Krajského súdu
Secesná budova Zemského súdu v Banskej Bystrici, známa tiež aj ako Sedria, je národnou kultúrnou pamiatkou z konca 19. storočia a súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie. Postavili ju v roku 1896 počas stavebného boomu na Skuteckého ulici a od počiatku bola projektovaná ako dôležitá súdna budova s väznicou. Do užívania sa dostala koncom roka 1898. Medzi najvýznamnejšie vzácnosti budovy patrí hlavná pojednávacia miestnosť, ktorá si od výstavby zachováva svoju klenbovú architektúru so zdobeným stropom, a tiež veža s hodinami.

Vydaná:28.4.2022
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Motív:Historická budova Krajského súdu v BB
Míesto predaja:Kultúrno-informačné centrum Trenčín (Kic Trenčín),
Názov
Čísla
Cena
EEAG 2022-2 (pečiatka)
Banská Bystrica
SK-pečiatka (vydaná 28.4.2022)
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
posledné 2 ks