Kežmarský hrad

Kežmarský hrad ......... EEAH 2023-3
Vydaná:30.4.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor predlohy - akvarel:Viktor Miskovszky
Miesto predaja:Kežmarský hrad

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Kežmarský hrad je ojedinelým príkladom opevneného zemepanského sídla, postaveného v slobodnom kráľovskom meste. Stavbu hradu inicioval hornouhorský kapitán Štefan zo Zápole v roku 1462. Ďalšie významné stavebné zmeny renesančnou a ranobarokovou prestavbou sa spájajú so Štefanom I. a Štefanom II. z rodu Thököly. Po získaní hradu Mestom v roku 1702 nastáva jeho postupný úpadok, až po generálnej oprave (1962÷1985) slúži pre potreby Múzea v Kežmarku. Dnes je jednou z najkrajších častí Kežmarského hradu ranobaroková kaplnka, ktorú mnohokrát zachytili umelci na svojich dielach - jedným z nich bol aj pamiatkár Viktor Miskovszky. Na akvarelovej maľbe v roku 1866 zachytil zmenenú podobu Kežmarského hradu zo SV strany rok po ničivom požiari - zobrazuje vtedajší stav koniarní, severovýchodnej veže aj kaplnky.

Názov
Čísla
Cena
EEAH 2023-3 (čísla do 500)
Kežmarský hrad
Eurosuvenír EE-čísla do 500
Čísla:
Cena s DPH / ks
 
7,90
posledné 4 ks