5000 Slovenských korún 2019 Marína novinka výpredaj

50 Korún 2019 oblast Čechy UNC
50 Korún 2019 oblast Čechy UNC

obrázok bankovky je iba ilustračný.
-Vydaná: 12.2019
-Veľkosť: 184 x 80
-Zloženie: Vytlačené na papieri s vodoznakom a vláknami fluoreskujúcimi pod ultrafialovým svetlom a vytlačené "SLOVENSKO SVETOVÁ KRAJINA" fluoreskujúce pod UV svetlom ,ochranný hologramický pásik
jednovrstvový hologram “SVETOVÁ KRAJINA
-Nominálna hodnota: 5000 Korún fantasy
-Predná strana:  Marína – Mesto lásky (Banská Štiavnica), povestný štiavnický Trotuár, ušľachtilá slovenská vlajka Mr. Slovak (Kriváň -symbol sily a slobody Slovenska, symbol slnka a nerastného bohatstva Slovenska, symbol prírodného bohatstva Slovenska, symbol bohatstva minerálnych vôd a prameňov Slovenska, kruh – symbol celistvosti, dokonalosti a večnosti) 
-Zadná strana: Pohľad na Kalváriu z námestia svätej Trojice – fikcia, Kriváň – symbol sily a slobody Slovenska
-Popis: vydaných Séria I. A (1 / 10) 200 kusov

Názov
Čísla
Cena
5000KOR2019MARINA
5000 Slovenských korún 2019 Marína
séria1.A/10
Čísla:
9,90 €
5,90
skladom