Bratislava SND+Michalská Brána akcia

Bratislava SND EEAB 2020-5
Vydaná18.6.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:3001-4000 chybotlač BA SND
Míesto predaja:Výstavisko Incheba
Názov
Čísla
Cena
EEAB 2020-4+5 (chybotlač)
Bratislava SND+Michalská Brána
SK-SND DIVADLO chybotlač DIVALDA+Michalská Brána
Čísla:
3935+3935
Cena s DPH /
34,90 €
29,90
posledný kus