Slovenský deň kroja+ pamätný list akcia

Slovenský deň kroja ... EECG 2019-1

Obrázok je iba ilustračný.

História Radvanského jarmoku sa začala písať roku 1655, keď uhorský kráľ Leopold I. Habsburský udelil mestečku Radvaň výsadu konať jarmok. Stalo sa tak na žiadosť Michala Boryho v mene vtedy neplnoletého zemepána mestečka Radvaň Juraja Radvanského. Prvý Radvanský jarmok sa konal roku 1657. Postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších jarmokov v celom vtedajšom Uhorsku. Vždy sa začínal 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie. Prichádzali naň obchodníci, predajcovia, kupujúci zo širokého okolia. Na jarmoku si každý našiel a mohol kúpiť to, čo potreboval, a popritom sa ešte aj zabaviť. 

Vydaná2.9.2019
Náklad:10000 ks
Číslovanie:1÷10000 bežné vydanie
Míesto predaja:Banská Bystrica - Nám.SNP1
Názov
Čísla
Cena
EECG 2019-2 (čísla do 100)
Slovenský deň kroja+ pamätný list
Pamätný list+ EECG 2019-1 (čísla do 100)
Čísla:
Cena s DPH / ks
19,90 €
17,90
skladom